WITAMY

WYNAJEM SALI

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Bogdana Borysa
Jutro: Klary Lidii
Pojutrze: Lecha Euzebii

LICZNIK

Wizyty dzisiaj64
Wizyty wczoraj110
Cały tydzień247
Cały miesiąc884
Wszystkie274012
 
STRAŻ RADZI PDF Drukuj Email

Jak się zachować w czasie pożaru?

 

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwać straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu, w którym doszło do zdarzenia,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać,
 • po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może dokonać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie

Gdy powstanie pożar:

 • przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i  tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w  przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w  podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
 • staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku. Dym, który jest jednym z produktów spalania unosi się do góry. W budynkach wielorodzinnych wyposażonych w windy nie wolno w trakcie pożaru korzystać z nich, nie należy otwierać bez potrzeby drzwi pomieszczeń, w których rozwija się niekontrolowany proces palenia. Dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować wzrost szybkości rozwoju pożaru i jego dalsze rozprzestrzenianie,
 • jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
 • nie gaś wodą płonących urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem. Jeśli jest to możliwe postaraj się najpierw wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
 • powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
 • w przypadku zadymienia staraj się nie wdychać dymu. Zasłoń usta mokrą tkaniną. Jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.) celem ograniczenia skutków poparzenia przez płomienie,
 • gdy opuszczasz mieszkanie sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu.

Uwaga!
W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania należy udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od źródła pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc. Zamknąć za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę.
Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.

Pamiętaj !!!

W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

 • nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach. Tego typu „przeszkody" stanowią poważne utrudnienia ewakuacji podczas pożaru oraz wydłużają czas oczekiwania na pomoc strażaków. Pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
 • nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań - może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.


Jak ewakuować ludzi i mienie:

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia w budynku lub w jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.


W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

 • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników, to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażakom, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej