WITAMY

WYNAJEM SALI

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Eryka Feliksa
Jutro: Piotra Iwa
Pojutrze: Aleksandra Bazylego

LICZNIK

Wizyty dzisiaj77
Wizyty wczoraj100
Cały tydzień177
Cały miesiąc3200
Wszystkie234031
 
Start RATOWNICY JOT
Jednostka Operacyjno- Techniczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 26 lipca 2014 11:43

Członkowie JOT OSP Chabówka
na dzień 4.05.2019

Lp.
Imię i nazwisko ratownika
Dystynkcja JOT
Wyszkolenie
1 Biedroń Tomasz
2
Gaweł Łukasz
3
Kalinowski Jerzy
4
Kalinowski Konrad
5
Makowski Dariusz
6 Mika Mateusz
7
Nowak Piotr s.J.
8
Nowak Piotr s.Wł.
9
Palarczyk Damian
10 Pitek Grzegorz

11 Pniaczek Norbert
12 Przęczek Piotr
13
Starmach Robert

14
Staszyński Szymon
15 Surówka Dariusz
16
Surówka Jan
17
Surówka Piotr
18 Walkosz Wiesław
19 Wdówka Jakub
20 Wdówka Mirosław
21 Wincenciak Tomasz
22 Wojtyczko Piotr
23 Worwa Grzegorz
24 Woźniak Krzysztof
25 Wójciak Michał

26 Wójcik Eryk
27
Zembal Jacek
28 Zembal Zygmunt
29
Żądło Robert

 

 

Strażacy poza JOT
(brak aktualnego przeszkolenia podstawowego, badań lekarskich lub ubezpieczenia)

Nazwisko i imię
Dystynkcja Wyszkolenie
Bucała Michał
Gaweł Małgorzata
Łukaszka Iga
Makowska Karolina
Repelowicz Jerzy
Zembal Marek

 

 


 

Warunkiem włączenia strażaka do Jednostki Operacyjno- Technicznej jest ukończenie 18. i nieukończenie 65. roku życia, przejście badań lekarskich i psychologicznych, ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego strażaka-ochotnika oraz ubezpieczenie.

Od 2012 roku szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP odbywa się z włączeniem pracy w aparatach powietrznych. Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu w tzw. komorze dymowej.

Od 2015 roku szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP odbywa się dodatkowo z włączeniem szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Warunkiem uzyskania stopnia dowódcy sekcji jest ukończenie szkolenia dowódców sekcji OSP. Żeby przystąpić do kursu, strażak musi mieć ukończone szkolenia z zakresu pracy w aparatach powietrznych i ratownictwa technicznego.

Uprawnienia ratownika (kwalifikowanej pierwszej pomocy) uzyskuje się po ukończeniu kursu zatwierdzonego przez Wojewodę, który kończy się egzaminem w obecności lekarza medycyny ratunkowej wyznaczonego przez wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego PSP. Kurs podlega recertyfikacji w cyklu 3-letnim.

 

 

Uprawnienia kierowcy uzyskuje się po przejściu badań lekarskich i psychologicznych, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Starostę Powiatowego. 

 

Legenda:

Strażak z ukończonym szkoleniem podstawowym bez aparatów ochrony układu oddechowego (przed 2012 rokiem)

Strażak z ukończonym szkoleniem podstawowym cz. I i II- z aparatami ochrony układu oddechowego (przed 2012 rokiem), lub szkoleniem jednoetapowym z AOUO (po 2012 roku), uprawniony do udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych

Strażak z ukończonym szkoleniem z zakresu ratownictwa technicznego (przed 2015 rokiem), lub szkoleniem jednoetapowym z AOUO i ratownictwem technicznym (po 2015 roku), uprawniony do udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych

Strażak z ukończonym szkoleniem dowódców sekcji OSP, uprawniony do dowodzenia zastępem lub sekcją, uprawniony do kierowania działaniami ratowniczymi podczas samodzielnych działań OSP

Strażak z ukończonym szkoleniem naczelników OSP


Ikona ilustracyjna

Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (egzamin recertyfikacyjny w cyklu trzyletnim)
Strażak po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, aktualnie bez recertyfikacji po upływie trzyletniego cyklu

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w stopniu służbowym zgodnym z dystynkcją. Na podstawie wyszkolenia PSP zwolniony z części szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych

Ratownik medyczny (wykształcenie zdobyte na podstawie ukończenia 2-letniego studium policealnego lub 3-letnich studiów licencjackich, uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w podmiotach leczniczych)

Przęczek Piotr

Poprawiony: środa, 12 maja 2021 23:38