WITAMY

WYNAJEM SALI

SIŁOWNIA W REMIZIE


SIŁOWNIA DLA MŁODZIEŻY
W ROKU 2023

ŚRODA, GODZ. 18-20

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Janiny Jana
Jutro: Lucjana Antoniego
Pojutrze: Bazylego Elizy

LICZNIK

Wizyty dzisiaj160
Wizyty wczoraj126
Cały tydzień473
Cały miesiąc2253
Wszystkie371872
 
Start HISTORIA OSP
Historia OSP PDF Drukuj Email

HISTORIA OSP CHABÓWKA

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce obfitują w wiele ciekawych wydarzeń, sięgających czasów międzywojennych.


Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami i społeczną działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa i środowiska, strażacy z naszej jednostki na trwałe wpisali się w historię oraz w życie Chabówki.
Aby jednak dalsza historia nie poszła w zapomnienie Zarząd OSP Chabówce podjął decyzję o założeniu kroniki zawierającej historię oraz fakty z działalności swojej strażackiej organizacji.
Społecznej służby i poświęcenia dla dobra wszystkich nie można zapomnieć. Trzeba przekazać następnym pokoleniom te chlubne strażackie tradycje, by młodzi następcy mogli kontynuować rozpoczęte dzieło ich dziadków i ojców, a tym samym tworzyć historię. W naszej jednostce skupiamy bardzo dużo młodzieży- chłopców i dziewczęta, licząc na dalsze zaangażowanie w działalność Straży Pożarnej przekazujemy młodym ludziom dorobek kilkudziesięciu dobrych lat.

Mimo że początkowo za datę powstania OSP Chabówka uznano rok 1956, w archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej na nowotarskim Kowańcu znalazł się wpis dokumentujący istnienie już w 1926 roku zrzeszonej ochotniczej grupy strażaków przy Kółku Rolniczym w Chabówce. Po analizie materiałów, uznano rok 1926 za oficjalną datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce. Wojna przerwała historię straży w naszej miejscowości. Również pierwsze lata po jej zakończeniu nie przyniosły wznowienia jej działalności.


Ponowne pojawienie się ochotniczych strażaków w Chabówce to rok 1956. Z braku dokumentacji z pierwszych lat działalności, trudno jest wymienić dokładnie pierwszych powojennych strażaków. Jedyny dokument potwierdzający jaki udało nam się zdobyć jest protokół z zebrania strażaków z ówczesnymi władzami powiatowymi z 20 marca 1960 roku. Z pozostałych zapisków należy wymienić nazwiska osób, które przyczynili się do założenia i działalności Straży w Chabówce. Są to (wg alfabetu):

Czyszczoń Stanisław,
Krauzowicz Stanisław,
Łapsa Piotr,
Masłowiec Tadeusz,
Niedźwiedź Andrzej,
Niżnik Stanisław,
Ochman Julian,
Pyka Kazimierz,
Rapacz Franciszek,
Skwarek Antoni,
Wędziarz Jan,
Wójciak Stanisław.

Na początku działalności OSP borykała się z problemami finansowymi, z brakiem potrzebnego sprzętu gaśniczego, mundurów ochronnych oraz chyba najważniejszych elementów wyposażenia Straży Pożarnej: wozu bojowego oraz budynku remizy strażackiej.
Brak zainteresowania ze strony władz ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej w Chabówce stanowił dodatkową trudność. Jednak zapał strażaków nie gasł. Po wygospodarowaniu skromnego funduszu zakupiono deski, z których strażacy zbudowali podium na którym odbywały się zabawy oraz festyny na wolnym powietrzu. Zaczęto również zbierać pieniądze podczas zbiórek wśród mieszkańców Chabówki. Pieniądze miały służyć na zakup sprzętu, mundurów oraz na funkcjonowanie Straży. Komendantem OSP był nie żyjący już Druh Piotr Łapsa.
Za zebrane pieniądze udało się zakupić sprzęt gaśniczy. W 1966 roku OSP Chabówka posiadała motopompa PO-3, 2 odcinki węża W75, 11 odcinków węży W50, prądownicę, 2 pasy z toporkami, 1 rozdzielacz oraz 8 czapek strażackich. Stan członków w tym okresie wynosił 25 druhów. Pomimo skromnego wyposażenia członkowie OSP brali udział jako pomoc strażom zawodowym przy pożarach. Trudności w funkcjonowaniu Straży w Chabówce pojawiły się na początku lat 70. Zapał strażaków do działalności zanikł, trudno było się zmobilizować do dalszej pracy, na zebraniach pojawiało się kilka osób. Taką sytuacją obarczono urzędujący w ówcześnie czasie Zarząd. Postanowiono zmienić jego skład. Na Walnym Zebraniu zostali wybrani nowi członkowie Zarządu.

Skład Zarządu OSP na dzień 26 styczeń 1969 rok:
Prezes- Czyszczoń Stanisław
Naczelnik- Łapsa Piotr
Wiceprezes- Krauzowicz Stanisław
Sekretarz- Pyka Kazimierz
Członek Zarządu- Mykietyn Władysław
Członek Zarządu- Ochman Julian

Komisja Rewizyjna:
Pędzimąż Jan
Rapacz Edmund
Świder Jan                  

 

Pierwszym „wozem bojowym” jaki posiadała OSP Chabówka był wóz konny, który był przystosowany do zamontowania na nim sprzętu pożarniczego: motopompy oraz innego wyposażenia, jak węże, prądownice. Do jego transportu używano koni lub ciągnika. Nie był to sprzęt zbytnio mobilny, ale przy zaangażowaniu strażaków stanowił ogromną pomoc przy gaszeniu pożarów.

 

 

OSP Chabówka była już w pewnym sensie mobilna i mogła uczestniczyć w akcjach i ćwiczeniach, jak również manewrach. Pierwsze takie manewry w których uczestniczyła jednostka z Chabówki, miały miejsce na terenie Lokomotywowni w Chabówce wraz z „Kolejarzami”. Podczas takich ćwiczeń zdobywano wiele doświadczeń oraz uczono się koordynacji podczas działań z innymi jednostkami straży pożarnej.

 

 

Wyjazdy do pożarów, częsty udział w ćwiczeniach, manewrach oraz zawodach pożarniczych przyczyniły się do wzbogacenia doświadczeń z zakresu pożarowego. W naszej gminie zaczęto zauważać potrzebę organizowania dla ochotników częstych, wspólnych ćwiczeń. Przy organizowaniu takich imprez pomagała nam działająca na naszym terenie Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Rabce. W 1978 roku w Ponicach odbyły się I Miejsko- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. Drużyna OSP Chabówka zajęła II miejsce w rywalizacji.

 

Z braku stałej siedziby OSP pierwsze zebrania sprawozdawczo- wyborcze członków OSP odbywały się na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chabówce. W 1979 roku zaadaptowano świetlicę w Chabówce na potrzeby OSP. Od tego czasu to miejsce zaczęto utożsamiać ze Strażą. Tam trzymano posiadany przez nas sprzęt gaśniczy. Tam również organizowano Zabawy Sylwestrowe. Pierwsza taka impreza odbyła się w 1979 roku.

 

Doświadczenia zdobyte na zawodach w Ponicach pozwoliły na zorganizowanie w 1979 roku w Chabówce II Zawodów Miejsko- Gminnych. Z braku stadionu gdzie można by było zorganizować taką imprezę, zawody odbyły się na boisku za rzeką „pod Lachówką”, gdzie już wtedy często spotykali się mieszkańcy i rozgrywali mecze piłki nożnej. W zawodach uczestniczyły drużyny OSP Chabówka i OSP Ponice. OSP Chabówka okazała się najlepsza zajmując I miejsce.

 

 

Strażacy będąc już bardziej doświadczeni dzięki uczestnictwu w zawodach pożarniczych oraz w manewrach, chcieli w większym zakresie brać udział
w akcjach gaśniczych jakie miały miejsce w naszej Gminie i nie tylko. Posiadany przez straż wóz konny zaczepiony za traktorem nie był wymarzonym wozem bojowym. Do wyjazdów potrzebny był dodatkowy napęd, czy to konie, czy traktor. Niestety Straż nie posiadała ani koni ani traktora trzeba więc było je pożyczać.
Postanowiono, że trzeba zacząć starać się o sprawniejszy wóz bojowy. Pojawiające się problemy przedłużały czas oczekiwania na przydział samochodu bojowego. Niestety ogień nie czekał na przydział tylko pojawiał się niespodziewanie.


Strażacy z Chabówki korzystali w tym okresie z prywatnego Żuka druha Andrzeja Buksy, na którym dowożono sprzęt i ludzi do pożarów.
W tym samym czasie zaczęto myśleć o budowie remizy strażackiej. Postanowiono zakupić parcelę pod budowę. Rozpoczęto rozmowy z Panią Bernadettą Kołodziej o możliwości wybudowania na jej działce tymczasowej remizy. Rozmowy te przyniosły pozytywne skutki i już w 1980 roku wybudowano fundamenty pod remizę.
Dużą pomoc przy budowie okazał Urząd Miasta i Gminy w Rabce oraz Spółka Leśna w Chabówce.
W 1980 roku jednostka nasza posiadała już dość bogate wyposażenie, jednak cały czas trwały starania o lepsze doposażenie w sprzęt strażacki. W tym samym roku otrzymano od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Rabce motopompę PO-5.
W 1981 roku w wyniku starań Zarządu OSP, z Prezesem Stanisławem Niżnikiem oraz Naczelnikiem Stanisławem Zającem na czele, otrzymano samochód GAZ 51 od KRSP Rabka. Wyposażony był on w motopompę, sprzęt gaśniczy taki jak węże, prądownice, rozdzielacze oraz zbiornik brezentowy na wodę.

 

 

Z braku odpowiednich środków finansowych, w roku 1982 wybudowano jedynie garaż na samochód pożarniczy oraz wieżę, gdzie umieszczono syrenę strażacką. Od tej pory wzywała nas ona do pożaru lub na zebranie.

 

Po ogłoszeniu w 1981 roku Stanu Wojennego, nasi członkowie brali udział w nocnych wartach porządkowych na terenie Chabówki. Działalność straży nie kończyła się tylko na wyjazdach do pożarów czy ćwiczeniach. W okresie letnim budowano na Rabie zastawki dla spiętrzenia wody, żeby można było się kąpać, natomiast zimą budowano lodowiska dla młodzieży.

 

 

Straż w Chabówce posiadała już remizę- miejsce gdzie trzymano sprzęt pożarowy, gdzie spotykano się na zebraniach. Zaczęto myśleć o rozwoju Straży oraz o powiększeniu szeregów członków. Stawiano na młodych ludzi, chętnych do służby społecznej, pełnych zapału. W 1982 utworzono Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Opiekunami zostali Adam Kuczyński oraz Stanisław Zając.

 


W 1984 roku zaczęto starać się o poprawę łączności ze Strażami Zawodowymi, w celu szybszego reagowania podczas pożarów. Przy pomocy UMiG w Rabce otrzymaliśmy telefon do remizy. Bardzo dużym sukcesem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej był udział w tym roku w zawodach wojewódzkich, a następnie krajowych, rozgrywanych we Włocławku.


W 1985 roku w Rokicinach Podhalańskich odbyły się Ćwiczenia Plutonu. W roku 1986, wynikiem starań Zarządu OSP z Naczelnikiem Stanisławem Zającem na czele, otrzymano samochód bojowy GBAM Star 25. Samochód ten spełniał wszelkie oczekiwania, był bardzo zaawansowany w rozwiązania techniczne, jak przystało na owe czasy. Posiadał autopompę za pomocą której mógł podać wodę z zamontowanego zbiornika wodnego o pojemności 2500 litrów. Dodatkowym wyposażeniem była motopompa, która mogła służyć podczas pożarów jako wzmocnienie prądem wody, lub do uzupełniania zbiornika na samochodzie.

 

 

W 1987 odbyły się w Rokicinach Podhalańskich Zawody Miejsko- Gminne, strażacy z Chabówki zajęli w nich I miejsce. W tym samym roku w Rabce odbyły się Zawody Rejonowe, gdzie Druhowie zajęli III miejsce. Rok później, 2 października, strażacy triumfowali w Zawodach Gminnych w Skawie, gdzie I miejsce zajęła również MDP gr. I.

 

W 1990 roku w Chabówce zaczęto budowę Kościoła Parafialnego. Ochotnicy z ogromną chęcią służyli swoją pomocą przy tak szczytnym celu. Od czasu gdy wybudowano w pierwszej kolejności kaplicę a następnie Kościół, Strażacy czynnie uczestniczą w Życiu Kościoła w Chabówce. W 1993 roku  został zorganizowany pierwszy „Opłatek Strażacki”. Uroczystość ta odbyła się w Remizie OSP Chabówka. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. ś.p. Ksiądz Edward Półchłopek, ówczesny Proboszcz naszej Parafii, a także Druh Jan Luberda z OSP Rabka.

 

 

W 1993 roku OSP Chabówka zakupiła ze zbiórek Sztandar, który został poświęcony i przekazany na ręce ówczesnego Naczelnika Stanisława Zająca. Poświęcenie Sztandaru odbyło się 6 czerwca 1993 roku, rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, którą Ksiądz Edward Półchłopek odprawił w Kaplicy w Chabówce. Oficjalna część odbyła się na boisku szkolnym przy szkole podstawowej w naszej miejscowości. Część nieoficjalna odbyła się przy Remizie OSP, gdzie zebranych ugoszczono skromnym poczęstunkiem oraz muzyką- występem Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Kropianki” z Rabki.

 

 

We wrześniu 1994 roku OSP dotknął mocno pożar zabytkowego Kościółka Św. Krzyża "na Obidowej", dzięki pomocy strażaków ze Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa wracających w tym czasie z ćwiczeń, Kościółek udało się uratować, nie spalił się doszczętnie. Strażacy z Chabówki nie mogli jednak w pełni uczestniczyć przy gaszeniu, gdyż samochód w tym czasie był uszkodzony. Wcześniej nie było możliwości remontu starego silnika, dopiero ta tragedia uświadomiła Władzom Gminy jak ważna jest sprawność jednostki OSP. Znalazły się pieniądze i remont został wykonany.


Jednak wszystko co dobre ma swój koniec. Posiadany przez nas samochód GBAM Star 25 pod koniec swej „żywotności” coraz częściej zawodził, a raczej zawodził zamontowany w nim silnik benzynowy. Częste awarie podczas ćwiczeń czy gaszenia pożaru przyczyniły się do tego, że samochód dużo więcej czasu musiał spędzać w warsztacie niż na „posterunku” w remizie. W 2001 roku postanowiono, że przyszedł czas na zakup nowego samochodu. Zaczęły się poszukiwania. Niestety OSP z przyczyn finansowych nie stać było na zakup nowego samochodu pożarniczego. Jednak dzięki pomocy Druha Grzegorza Worwy, udało się zakupić od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku w pełni sprawny samochód z napędem na dwie osie, zbiornikiem wodnym oraz autopompą. Dnia 2 Października 2002 roku zakupiono samochód bojowy GBA 2,5/20 Star 244.

 

 

CIĄG DALSZY HISTORII OSP TUTAJ