WITAMY

WYNAJEM SALI

SIŁOWNIA W REMIZIE


SIŁOWNIA DLA MŁODZIEŻY
W ROKU 2023

ŚRODA, GODZ. 18-20

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Janiny Jana
Jutro: Lucjana Antoniego
Pojutrze: Bazylego Elizy

LICZNIK

Wizyty dzisiaj156
Wizyty wczoraj126
Cały tydzień469
Cały miesiąc2249
Wszystkie371868
 
Start REJON DZIAŁANIA
Rejon działania OSP Chabówka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 października 2017 20:50


Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce jest jednostką poza Krajowym Systemem Ratowniczo- Gaśniczym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 lipca 1998, nominalny teren działania jednostki poza KSRG stanowi obszar gminy. W naszym przypadku jest to gmina miejsko- wiejska Rabka-Zdrój, w której skład wchodzi miasto Rabka-Zdrój oraz miejscowości Chabówka, Ponice, Rdzawka. Ze względu na położenie, charakterystykę powiatu i rodzaj występujących zagrożeń, OSP Chabówka jest dysponowana również do gmin ościennych: Raba Wyżna, Spytkowice, a także gmin Lubień w powiecie Myślenickim, Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Ponadto cysterna gaśnicza jest dysponowana również do dalej położonych miejscowości, w tym w sąsiednich powiatach.

 


Statystyka
Gmina Rabka-Zdrój położona jest w kotlinie Rabczańskiej. Zajmuje powierzchnię 6900 ha (69 km2), z czego miasto Rabka-Zdrój- 3700 ha (37 km2). Powierzchnia Chabówki to około 600 ha (6 km2). 45,75% terenu gminy to użytki rolnicze, 42,58% to tereny zielone, 10,14% to tereny mieszkalne a 0,14% stanowią nieużytki. Liczba mieszkańców gminy sięgała 17 186, z czego 12 813 to mieszkańcy miasta, zaś 1618 osób zamieszkiwało Chabówkę (stan na 1.12.2016). Ponadto gmina jest odwiedzana przez licznych turystów, największe natężenie ruchu turystycznego stanowi okres wakacji oraz ferii zimowych.

 


Architektura
Budownictwo w gminie jest charakterystyczne dla miejscowości podhalańskich, z włączeniem architektury drewnianej (w tym zabytkowej), ale również uzdrowiskowej, turystycznej, rolnej. Wymienić należy także osiedla mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, dużą ilość obiektów handlowych i usługowych, które zlokalizowane są w Rabce. Na terenie gminy znajdują się placówki oświatowe, ponadto w samym mieście są również szpitale i sanatoria, obiekty hotelowe i pensjonaty. Obiektami o podwyższonym ryzyku pożarowym są zabytkowe budynki muzealne i sakralne, stacje paliw.

 


Komunikacja
Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki komunikacyjne: Drogi Krajowe nr 7 (E77), 28, 47, Droga Wojewódzka 958, linie kolejowe 98, 99, 104, licznie uczęszczane szlaki turystyki pieszej (m. in. Główny Szlak Beskidzki, Główny Szlak Beskidu Wyspowego), szlaki turystyki rowerowej i trasy narciarstwa biegowego. Szczególne zagrożenie na terenie gminy stanowią drogi o dużym natężeniu ruchu, skrzyżowania DK 7 z DK47, DK47 z DW 958, serpentyny w ciągu DK47, skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi. Ponadto trwa rozbudowa Drogi Krajowej 7 i 47 na odcinku Lubień-Chabówka, gdzie do 2021 roku uzyska ona klasę drogi ekspresowej dwujezdniowej, która w Rabce przechodzi w drogę główną ruchu przyspieszonego, biegnącą przez naszą miejscowość. Obecnie ciągu nowej "Zakopianki" znajduje się m. in. węzeł drogowy "Zabornia", dalej na terenie gminy Lubień blisko kilometrowa estakada oraz węzeł drogowy "Skomielna Biała". W niedługim czasie do użytku zostanie oddany ponad dwukilometrowy, dwunitkowy tunel pod Małym Luboniem. Planowana jest także rozbudowa DK 47 na odcinku Rdzawka-Nowy Targ. Droga ta do 2023 roku ma mieć dwie jezdnie i uzyska klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

 

 

Teren
Gmina Rabka-Zdrój położona jest w Kotlinie Rabczańskiej, w dolinie rzeki Raby oraz jej dopływów. Wspomniana Raba stanowi największy ciek wodny w okolicy, jej największe dopływy w gminie to Poniczanka, Słonka, Skomielnianka. Rzeka i potoki mają charakter górski, wykazują tendencję do gwałtownych wezbrań i dynamicznego przepływu podczas intensywnych i długotrwałych opadów deszczu. Teren gminy jest też mocno zróżnicowany pod względem wysokości, drogi do niektórych osiedli i przysiółków nie gwarantują dobrego dojazdu, w wyżej położonych okolicach występuje deficyt wody do celów gaśniczych.

 

 

Zabezpieczenie gminy
W Rabce znajduje się Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza, wspierana przez trzy gminne Ochotnicze Straże Pożarne z Chabówki, Ponic i Rdzawki. Ponadto w działaniach na terenie naszej gminy uczestniczą także jednostki ochotnicze z gmin Raba Wyżna oraz Spytkowice, rzadziej z gminy Nowy Targ. W najbliższej okolicy stacjonują podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego z obsadą dwóch ratowników medycznych. Swoje siedziby mają w Rabce (poczta) oraz w Rabie Wyżnej (ośrodek zdrowia). Kolejne miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego to Nowy Targ (trzyosobowy zespół specjalistyczny), Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Mszana Dolna, Pcim. Rejon gmin Rabka, Raba Wyżna oraz Spytkowice jest ochraniany przez policjantów z Komisariatu Policji w Rabce.

Rejon operacyjny JRG Rabka to obszar gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, oraz miejscowości w innych powiatach: Skomielna Biała, Naprawa, Krzeczów, Raba Niżna, Olszówka. Strażacy uczestniczą również w działaniach na terenie Podwilka i Orawki, w rejonie JRG Nowy Targ. W Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Rabce pracują strażacy pełniący służbę w systemie trzyzmianowym, zapewniający gotowość bojową 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. Stan zmianowy JRG to 8 osób w układzie 5/2/1 (5 osób na samochodzie pierwszowyjazdowym, dwie na ciężkim samochodzie gaśniczym lub ratownictwa technicznego, jedna na podnośniku). Wyposażenie JRG to pierwszowyjazdowy średni samochód gaśniczy, ciężki samochód gaśniczy, ciężki samochód ratownictwa technicznego, podnośnik hydrauliczny, lekki samochód terenowy, lekki samochód operacyjny, lekki samochód kwatermistrzowski, terenowy średni samochód gaśniczy, quad i przyczepa z pompą wysokiej wydajności.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy i miejscowości ościennych zapewniają gotowość w ramach wolontariatu, strażacy nie pełnią dyżurów. Alarmowani są zdalnie poprzez system teleinformatyczny Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu. Wyjazd do działań następuje w ciągu kilku minut po alarmie. Wyposażenie OSP z terenu gminy to średni samochód gaśniczy, lekki samochód ratownictwa technicznego, cysterna gaśnicza, przyczepa pompowa i przyczepa kwatermistrzowska w OSP Chabówka, średni samochód gaśniczy, ciężki samochód gaśniczy, lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy oraz quad w OSP Rdzawka, ciężki oraz lekki samochód gaśniczy w OSP Ponice. Ponadto, jednostkami najczęściej wspierającymi nas w działaniach na terenie naszej gminy są OSP Raba Wyżna (dwa średnie samochody gaśnicze, samochód ratownictwa technicznego oraz quad), OSP Skawa (średni, ciężki i lekki samochód gaśniczy), OSP Rokiciny Podhalańskie (średni i lekki samochód gaśniczy) oraz OSP Spytkowice (ciężki samochód gaśniczy i lekki samochód ratownictwa technicznego). Wszystkie wymienione OSP posiadają sprzęt ratownictwa medycznego, wszystkie za wyjątkiem OSP Ponice posiadają zestawy hydraulicznych narzędzi ratownictwa technicznego.

Poprawiony: sobota, 15 stycznia 2022 22:25