Zapoznanie z obiektem - Kościół Św. Krzyża na Obidowej - 26.10.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 października 2016 23:17

W środę, 26 października 2016 roku, nasza jednostka wzięła udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez JRG Rabka-Zdrój na obiekcie drewnianego, XVIII-wiecznego kościółka pw. Św. Krzyża w Chabówce. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie strażaków z obiektem, specyfiką jego konstrukcji, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, a następnie z taktyką prowadzenia działań gaśniczych i organizacją zaopatrzenia wodnego. Po części teoretycznej, podpartej przejściem wszystkich dostępnych pomieszczeń, prowadzący ćwiczenia zastępca dowódcy zmiany JRG Rabka omówił organizację pierwszej fazy działań gaśniczych, w których wiodącą rolę odgrywały jednostki OSP z Chabówki i Rdzawki.

 

Żródło: Facebook OSP Rdzawka

Scenariusz założenia praktycznego obejmował pożar kościółka Św. Krzyża. Do działań zadysponowano w pierwszej kolejności zastępy OSP Chabówka, OSP Rdzawka i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Rabce. Jako pierwszy na miejsce dotarł zastęp GBA z OSP Chabówka. Dowódca zastępu jako I KDR udał się na rozpoznanie, jednocześnie polecając strażakom zabezpieczenie miejsca działań, zbudowanie linii głównej oraz jednej linii gaśniczej. Po odłączeniu prądu w budynku i przekazaniu rozpoznania do PA w Rabce, nakazał I rocie wyposażonej w aparaty ochrony układu oddechowego rozpoczęcie działań w natarciu od strony głównego wejścia. Na miejsce dotarł zastęp GCBA ze Rdzawki. Ratownicy zbudowali zasilanie do samochodu OSP Chabówka, po czym kolejna rota wyposażona w aparaty ochrony układu oddechowego została wprowadzona z drugą linią gaśniczą od strony Zakopianki. I KDR pozostawił w zabezpieczeniu rotę asekuracyjną z Chabówki, która przygotowana była do natychmiastowego wejścia do budynku w AOUO. Na miejsce dojechały zastępy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej. Po zapoznaniu z zastaną sytuacją, dowódca zmiany JRG objął kierowanie działaniami ratowniczymi, informację o tym przekazał do Punktu Alarmowego. Polecił zbudowanie zasilania z samochodu GBA MAN do GCBA Tatra, przygotowanie do działań kolejnej roty asekuracyjnej, sprawienie podnośnika SH 25 i podanie prądu wody z jego kosza. Podnośnik zasilany był z samochodu GCBA z JRG.

 

Żródło: Facebook OSP Rdzawka

Po zlokalizowaniu (opanowaniu) pożaru KDR wprowadził do działań kolejną rotę OSP Chabówka, wycofując przy tym rotę I. Zadaniem strażaków było przeszukanie budynku. Jednocześnie rozpoczęto jego oddymianie. Po informacji od ratowników o zakończeniu przeszukiwania, KDR nakazał wycofanie rot z kościoła i złożenie podnośnika. Działania ratowniczo- gaśnicze zostały zakończone, strażacy zwinęli sprzęt i odjechali z miejsca działań.

 

Żródło: Facebook OSP Rdzawka

Środowe ćwiczenia obserwowali oficerowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, którzy tego dnia przybyli na inspekcję do rabczańskiej JRG. Głównym celem manewrów na obiekcie było zapoznanie z budynkiem 'podwyższonego ryzyka pożarowego', który jednocześnie ma duże znaczenie kulturowo- religijne dla naszej okolicy. Dzięki tak prowadzonej pracy prewencyjnej, możliwe jest prowadzenie ewentualnych działań ratowniczo- gaśniczych w sposób maksymalnie efektywny. Dla strażaków ćwiczenia stały się też okazją do przypomnienia zasad prowadzenia pracy w aparatach ochrony układu oddechowego. Łącznie w realizacji założenia uczestniczyło 18 strażaków- ratowników: 8 z JRG Rabka-Zdrój (GBA- 5, GCBA- 2, SH- 1), 6 z zastępu GBA z OSP Chabówka i 4 z GCBA z OSP Rdzawka.

 

Żródło: Facebook OSP Rdzawka

 

W ćwiczeniach brały udział:

KW PSP Kraków:
220[K]83- SLOp Nissan Navara

Siły i środki Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Rabce:
492[K]21- GBA 2,5/24 MAN TGM 13.290/Stolarczyk
492[K]25- GCBA 5/24 Jelcz 442/JZS
492[K]53- SH 25 MAN TGL 12.240/Bumar

Siły i środki OSP Chabówka:
497[K]97- GBA 3/24 DAF 75/Doeschot-Rosenbauer

Siły i środki OSP KSRG Rdzawka:
499[K]69- GCBA 9/32 Tatra/Arkom

 

Galeria z ćwiczeń na Facebook'owej stronie OSP Rdzawka

 


Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 01:28