Gminne manewry taktyczno- bojowe "PONICE 2016" Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 października 2016 23:05

16 października 2016 roku w Ponicach trwały prace przy ścince drewna. Wskutek nieumiejętnie prowadzonych prac doszło do zaprószenia ognia, który szybko objął poszycie leśne. Drwale próbowali stłumić płomienie, jednak nie przynosiło to rezultatu. Prowadząc dalsze próby ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia, zostali przygnieceni przez drzewa. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano telefonicznie SKKP w Nowym Targu. Po godzinie 14. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Nowym Targu zadysponował do działań zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rabka-Zdrój.

 

 

 

Jako pierwsi na miejsce dotarli miejscowi strażacy. Zbudowali linię główną i linie gaśnicze, podali prądy wody w natarciu na płomienie, rozpoczęli też gaszenie ognia przy pomocy tłumic. Kierujący Działaniem Ratowniczym przekazał Dyżurnemu rozpoznanie, poinformował o osobach poszkodowanych. Do Ponic zadysponowano Zespoły Ratownictwa Medycznego. W międzyczasie do działań włączyły się zastępy OSP Rdzawka. Strażacy zbudowali zasilanie z samochodu GCBA Tatra do GCBA Steyr, roty medyczne udały się do pierwszej osoby poszkodowanej. Równocześnie KDR polecił strażakom ze Rdzawki wprowadzenie do działań roty w aparatach ochrony układu oddechowego i podanie kolejnego prądu wody w natarciu. Przy wykorzystaniu pilarki uzyskano dostęp do rannego drwala. Po zaopatrzeniu obrażeń rozpoczęto jego ewakuację do przybyłego na miejsce ZRM.

 Do działań dołączył zastęp OSP Chabówka, zbudowano linię zasilającą do samochodu GCBA Tatra. KDR polecił ratownikom wprowadzenie kolejnej roty w AOUO do natarcia na płomienie. Również kolejna rota medyczna udała się do drugiej osoby poszkodowanej. Osoba ta była przytomna, w wyniku szybkiego badania urazowego stwierdzono podejrzenie złamania kończyny dolnej. Podczas wykonywania stabilizacji przy pomocy szyny Kramera, ratownik zauważył utratę przytomności rannego. Stwierdzono brak oddechu, wdrożono podstawowe zabiegi resuscytacyjne, wykonano przyrządowe utrzymanie drożności dróg oddechowych przy pomocy rurki U-G. Po wykonaniu kilku cyklów RKO sprawdzono oddech. Ponieważ poszkodowany oddychał, został ułożony na noszach typu deska i ewakuowany do drogi, gdzie czekał Zespół Ratownictwa Medycznego.

 

 

Strażacy OSP Chabówka przygotowali punkt czerpania wody na pobliskim potoku. Działania w natarciu doprowadziły z czasem do opanowania płomieni. Staranne dogaszono zarzewia ognia, po czym strażacy rozpoczęli zwijanie sprzętu. Po uzupełnieniu wody w zbiornikach samochodów, KDR poinformował SKKP o zakończeniu działań. Zastępy odjechały z miejsca akcji.

 


Tak wyglądał scenariusz gminnych ćwiczeń taktyczno- bojowych, które odbyły się w niedzielę 16 października na terenie Ponic. Założenia ćwiczeń to koordynacja działań Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, organizacja działań ratowniczo- gaśniczych podczas pożarów na terenach otwartych, organizacja zaopatrzenia wodnego na terenach górskich, praca strażaków w aparatach ochrony układu oddechowego, sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzenie korespondencji radiowej podczas akcji ratowniczo- gaśniczych. Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane. Po ich zakończeniu, podczas zbiórki, dokonano podsumowania działań OSP podczas symulowanej akcji. Merytorycznego podsumowania manewrów dokonali Komendant Gminny OSP oraz Dowódca zmiany JRG Rabka, który wraz ze strażakami II zmiany był obserwatorem ćwiczeń. W kwestii organizacji szkoleń doskonalących oraz wyposażenia i łączności radiowej głos zabrał wiceburmistrz Rabki, pan Robert Wójciak, który również obserwował pracę strażaków. Całość zakończył poczęstunek przygotowany przez druhów OSP Ponice. Październikowe spotkanie było pierwszymi manewrami w kadencji nowego Komendanta Gminnego, druha Jana Surówki z OSP Chabówka.

 

 

W ćwiczeniach brały udział:

JRG Rabka-Zdrój:
492[K]21- GBA 2,5/24 MAN TGM 13.290/Stolarczyk

Siły i środki OSP Ponice:
498[K]46- GLM Ford Transit 90 T350/Stolarczyk
498[K]72- GCBA 6/32 Steyr 791/Osiny

Siły i środki OSP Rdzawka:
499[K]69 - GCBA 9/32 Tatra 815/Arkom

499[K]70- SLRt Iveco Turbo Daily 65C15/Wawrzaszek

Siły i środki OSP Chabówka:
497[K]97- GBA 3/24 DAF 75/Doeschot-Rosenbauer

 

Zapraszamy do naszej galerii na relację z manewrów!

 

 

FILM Z ĆWICZEŃ:

 

Galeria z ćwiczeń także na portalu:


Poprawiony: wtorek, 18 października 2016 23:28