WITAMY

WYNAJEM SALI

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Walerego Karola
Jutro: Franciszka Józefa
Pojutrze: Macieja Martyny

LICZNIK

Wizyty dzisiaj56
Wizyty wczoraj84
Cały tydzień140
Cały miesiąc2410
Wszystkie179164
 
Start
Zebranie Sprawozdacze za 2011 r. PDF Drukuj Email


Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Chabówka za 2011 rok – 5 lutego 2012 r.

Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Pawła Skowrona w salce pod Kościołem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce za 2011 r.


Z zaproszonych gości na zebranie przybyli: ks. Paweł Skowron, Z-ca Burmistrza Rabki Zdroju Pan Robert Wójciak,  pan Adam Radoń – pracownik Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, z-ca d-cy zmiany mł. kpt. Grzegorz Kołat – JRG Rabka, PSP Nowy Targ.
Tradycyjnie zebranie otworzył Prezes OSP druh Bogdan Kołodziej, przywitał przybyłych na zebranie gości oraz druhów strażaków a następnie uczcił minutą ciszy zmarłych strażaków.
Na przewodniczącego zebrania powołano druha Bogdana Kołodzieja oraz protokolanta druha Dariusz Makowskiego.

Druh Bogdan Kołodziej przedstawił porządek zebrania.Ze względu na obszerność dokumentów są one dostępne dla u sekretarza OSP, jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszamy do zapoznania się z nimi.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu i OSP Chabówka za rok 2011, które przedstawił Sekretarz Zarządu OSP Dariusz Makowski:


Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce na dzień dzisiejszy liczy 65 druhów w tym 51 członków czynnych (w tym 9 kobiet), 3 członków honorowych, 11 członków wspierających.
W naszych szeregach działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, na koniec 2011 r. liczy 20 druhów: chłopców – 14, dziewcząt – 6.
W 2011 roku nasza jednostka brała udział w 12 akcjach ratowniczo – gaśniczych (zadysponowanie przez PSK Nowy Targ), w tym:
- pożary – 7 wyjazdów, powódź – 5 wyjazdów, workowanie, udrażnianie rowów, potoku, rzeki, usuwanie zatorów, zabezpieczenie posesji, pompowanie wody – 3 zalane piwnice, garaże, gotowość bojowa – 1 pogotowie wyjazdu.
Przepracowano 38 godz. w akcji – ilość 101 osób łącznie, przybyło na alarm 108 osób (łącznie), przybyli na alarm lecz nie uczestniczyli (brak miejsca w samochodzie) – 7 osób.
Łącznie w akcjach brało udział 23 druhów, i tak: Makowski Dariusz - 9 razy, 8 razy: Nowak Piotr s. Władysława, Kalinowski Konrad, Surówka Jan, Żądło Robert, 7 razy: Starmach Robert, Gaweł Łukasz, Pitek Grzegorz, 6 razy: Zembal Zygmunt, Kroczka Katarzyna, 5 razy: Pniaczek Norbert, 4 razy: Nowak Piotr s. Juliana, Kuczyński Grzegorz, Bucała Michał, 3 razy: Kołodziej Bogdan, Kołodziej Stanisław, 2 razy: Panek Mariusz, Starmach Łukasz, Wdówka Mirosław, Staszyński Szymon, 1 raz: Kalinowski Jerzy, Biedroń Tomasz, Giertler Kamil.

W ciągu 2011 r. odbyło się 10 spotkań oraz ćwiczeń bojowych. Podczas pozorowanych sytuacji, strażacy mieli za zadanie wykonanie czynności spotykanych przy pożarach: dojazd do miejsca zdarzenia, udrożnienie przejazdu poprzez wycinkę powalonych drzew z użyciem pił motorowym, budowę linii głównej, linii gaśniczych, linii zasilających (z hydrantui z motopompy), podanie prądów wody w obronie oraz w natarciu, sprawienie drabiny wysuwanej, a także gaszenie źródeł ognia znajdujących się na wysokości. Młodsi kierowcy ćwiczyli jazdę samochodem gaśniczym oraz obsługę autopompy. Po manewrach następowało dokładne omówienie ćwiczeń przez dowódców. Był to czas na wyeliminowanie błędów i poprawienie zachowań strażaków podczas akcji ratowniczo - gaśniczych.
W ramach działalności prewencyjnej zorganizowaliśmy w tym roku dla przedszkolaków z Chabówki m.in. pokaz sprzętu bojowego będącego na naszym wyposażeniu oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy – pokaz przeprowadzili druhowie: Grzegorz Worwa, Grzegorz Pitek oraz Kasia Kroczka.
Uczestniczyliśmy w zawodach sportowo – pożarniczych zdobywając na Zawodach Gminnych w Chabówce 1 – miejsce, oraz na Zawodach Powiatowych w Czarnym Dunajcu 10 – miejsce.
W listopadzie 2011 roku na terenie leśnictwa Raba Wyżna odbyły się manewry Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zaproszenie Komendanta Gminnego OSP z Raby Wyżnej wzięły w nich udział także jednostki z gminy Rabka, w tym nasza OSP. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu powyżej zbiornika wodnego Kosiczne.
Przy tej okazji chcemy serdecznie podziękować Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Raba Wyżna Druhowi Krzysztofowi Gackowi za zaproszenie naszej jednostki.
W roku 2011 reaktywowaliśmy naszą stronę internetową pod adresem www.ospchabowka.rabka.pl, dzięki której można dowiedzieć się o życiu naszej jednostki, działalności MDP, Parafii, oraz naszej miejscowości.
W okresie sprawozdawczym Zarząd OSP Chabówka odbył 16 posiedzeń. Głównymi tematami były: szkolenia strażaków, organizacja ćwiczeń, wstąpienie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, omawianie akcji ratowniczo – gaśniczych, w których nasza jednostka brała udział ale najważniejszym tematem była sprawa dalszej budowy naszej nowej remizy OSP oraz bieżące zadania. W okresie sprawozdawczym udało się na zakupić lub pozyskać sprzęt: przyczepka wężowa, hełmy bojowe typu Gallet, sito kominowe, drabina nasadkowa, buty bojowe, rękawice, węże, radiotelefon Motorola GM 300 – pozyskany z Urzędu Miejskiego, zestaw biesiadny w komplecie 10 kpl. stoły i ławki.

Po długich staraniach otrzymaliśmy z rąk przedstawicieli nowotarskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zestaw ratownictwa medycznego torba R1. Zestaw ratowniczy torba R 1 składa się między innymi z: aparatu resuscytatora Ambu, rurek ustno-gardłowych, zestawu kołnierzy szyjnych regulowanych dla dorosłych oraz dla dzieci, koca ratunkowego srebrno-złoty „ratunkowa folia przeciwwstrząsowa”, opatrunki, opaski uciskowe, kompresy gazowe jałowe, przylepce, opaski elastyczne, aparatu do płukania oka, noża do cięcia pasów /młotka bezpieczeństwa, rękawiczek ambulatoryjnych i wiele innych rzeczy bardzo przydatnych podczas ratowania życia. Torba wyposażona jest w uchwyty do trzymania
w dłoni, pasek do noszenia na ramieniu oraz szelki do przenoszenia na plecach.
Zarząd OSP w Chabówce jak również wszyscy strażacy składają gorące podziękowanie za przekazany zestaw ratownictwa medycznego typ R – 1.
Prace społeczne wykonane przez druhów OSP Chabówka:
Prace porządkowe koło remizy, remont wewnątrz remizy malowanie ścian, wykończenie wewnętrznych ścian, malowanie pasów wjazdowych, montaż stoperów dla samochodu bojowego, prace przy garażu koło remizy – montaż rynien, wykonanie odwodnienia wokół garażu, dojście do biura OSP, zabezpieczenie przed zimą garaży na boisku oraz zadaszenia, c.d. budowy remizy OSP.
Zabezpieczenie imprez:
Zabezpieczenie uroczystości Kościelnych w Chabówce,
Zabezpieczenie uroczystości organizowanych przez Urząd Miejski w Rabce – Zdrój.
Warta przy Grobie Pańskim, Msza Św. z okazji Dnia Strażaka, Boże Ciało, udział
w Dożynkach oraz festynach. Zabezpieczenie wyścigów: Tour de Pologne w Rabce, cykl zawodów w biegach górskich MOUNTAIN MARATHON 2011.
W roku sprawozdawczym udało się nam przeszkolić 8 druhów wg nowych zasad I część szkolenia strażaków.
W 2011 r. opiekunem MDP został Druh Nowak Piotr s. Juliana, któremu przy tej okazji chcielibyśmy gorąco podziękować za pracę z młodzieżą oraz za wkład w rozwój Młodzieżowy Drużyny.

Po prawie 10 letniej służbie w OSP Chabówka samochodu gaśniczego STAR 244 GBA udało się na go sprzedać innej jednostce OSP. Samochód został zakupiony przez Urząd Gminy Krypno Kościelne, woj. podlaskie. Komendant Gminny z Gminy Krypno jest bardzo zadowolony z zakupu, ponieważ w tamtych rejonach są ogromne braki w wyposażeniu jednostek.
W tym roku dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w wysokości 50 000 zł oraz 25 000 zł mogliśmy kontynuować budowę naszej remizy. Zostało wykonane: ściany nośne zewnętrzne na parteru, słupy nośne żelbetowe, nadproża oraz słupy klatki schodowej, wykonano zbrojenie słupów parteru, wraz z słupami wiatrołapu,
Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyznała nam 500 tysięcy złotych dotacji na kontynuację budowy remizy w 2012 roku. Razem z Urzędem Miejskim chce też w tym roku złożyć do Lokalnej Grupy Działania wniosek na pozyskanie kolejnych 500 tys. zł na to zadanie. Mamy nadzieję, że otrzymamy dotacje z Unii Europejskiej i będziemy mogli wykonać przynajmniej stan surowy całego obiektu.
Prowadzimy nadal bliską współpracę z Radą Sołecką, Klubem Polonijnym z USA, Wspólnotą Leśną, Kołem Gospodyń Wiejskich z Chabówki, z Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej z Chabówki, z Lokalną Grupą Działania „Przyjazna Dolina Raby” oraz ze sponsorami.
Jak co roku wydaliśmy kalendarz strażacki, który druhowie roznieśli do wszystkich domów na terenie Chabówki i nie tylko. Przy tej okazji chcielibyśmy jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim za serdeczne przyjęcie oraz wszelaki datki na ten cel.
Tradycyjnie nasza jednostka czynnie uczestniczyła przez cały rok w życiu Kościoła
w naszej Parafii, bardzo mocno współpracując z naszym Proboszczem Księdzem Pawłem Skowronem, któremu pragniemy z tego miejsca serdecznie podziękować za wsparcie i modlitwę.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom wspierającym naszą jednostkę:
1. Szczególne gorące podziękowania kierujemy do Władz Rabki: Burmistrz Pani Ewy Przybyło, Zastępcy Pana Roberta Wójciaka.
2. Gorąco dziękujemy Panu Posłowi Edwardowi Siarce za wsparcie naszej działalności strażackiej oraz sportowo – kulturalnej oraz za pomoc przy uzyskaniu dofinansowania
z ZG ZOSP RP.
3. Dziękujemy Janowi Kuczkowiczowi – Prezeseowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP za wsparcie i pomoc finansową.
4. Radzie Miejskiej oraz Pani Przewodniczącej, którzy rokrocznie w budżecie Miasta Rabka Zdrój przeznaczają środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostki oraz dotują budowę nowej remizy.
5. Radnemu, naszemu druhowi Janowi Surówka, która cały czas czuwa podczas Sesji Rady Miejskiej żeby pieniążki do nas trafiały.
6. Podziękowania kierujemy do Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu oraz dowódcy JRG Rabka za współpracę podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz możliwość uczestniczenia w wielu pożytecznych szkoleniach.
7. Duże podziękowania należą się także Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Chabówki, którzy
w minionym roku wspierali finansowo nasze działania oraz robią wszystko co ich mocy żebyśmy mogli się rozwijać. Mamy nadzieję, że Sołtys wraz z Radą Sołecką również nie zapomną i w tym roku o naszej jednostce.
8. Podziękowania kierujemy Wspólnocie Leśnej, Rodakom z Polonii w Ameryce, Pracownikom Urzędu Miejskiego z Rabki Zdroju, a w szczególności Panu Adamowi Radoniowi, Władzom Gminnym ZOSP RP w Rabce-Zdrój, Państwowej Straży Pożarnej za wszelką pomoc
w realizowaniu naszych celów i zadań.
9. Podziękowania kierujemy do naszych sponsorów: Luberda Leszek z Chabówki, Paweł Wójciak z Chabówki, Stanisław Wójciak z Rabki – Zdroju, Jerzy Paternoga z Rabki-Zdrój, Stanisław Kośmider z Rabki – Zdrój oraz właścicielom Pizzerii DOMINO z Chabówki.
10. Dziękujemy gorąco ludziom, którzy pomagali nam w różny sposób, należy tutaj wymienić: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Teatralne „Perełki Marysi” z Chabówki.

11. Na koniec chcemy serdecznie podziękowania samym Strażakom, bez których nie moglibyśmy realizować naszych planów. Dziękujemy za liczny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz za społeczne zaangażowanie w życie OSP. Dziękujemy wszystkim którzy przyczyniają się to rozwoju naszej jednostki, za wszelką pracę dla naszej jednostki. Trudno tutaj wymaniać z imienia i nazwiska żeby nie pominąć kogoś.    
12. Podziękowania kierujemy młodzieży za działania w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Życzymy wszystkim dużo radości i satysfakcji z niesienia pomocy innym, aby nowy rok przyniósł spełnienie oczekiwań w pracy i działalności społecznym oraz w życiu osobistym i obyśmy się spotkali za rok równie w dobrych nastrojach.

13. Gorąco chcielibyśmy podziękować naszemu druhowi st. kpt. Grzegorzowi Worwie z-cy Komendanta Powiatowego w Zakopanem za to że mimo swoich obowiązków zawsze znajdzie czas dla nas i zawsze możemy na niego liczyć.Sprawozdanie z działalności MDP OSP Chabówka za rok 2011 – druh Nowak Piotr, opiekun MDP:

1.    Ogółem zostało przeprowadzone 21 zbiórek MDP w tym: Warta przy Grobie Pańskim, Msza Św. z okazji Dnia Strażaka, wizyta w JRG Rabka Zdrój, zwiedzanie remizy, pokaz sprzętu i wyposażenia JRG, pokaz  bojówki na festynie, wycieczka na Luboń Wielki, uczestnictwo w zawodach gminnych na ternie Chabówki - drużyna zdobyła puchar za zajęcie II miejsca, na boisku sportowym zorganizowane zostało ognisko dla członków MDP, Msza Ś w. w Kościółku św. Krzyża w rocznicę pożaru, wspólny opłatek  i śpiewanie kolęd oraz zaproszeni członkowie zarządu.
2.    Przeprowadzone zostały zbiórki szkoleniowe w remizie – łącznie 6 zbiórek. Tematem tych zbiórek były podstawowe zagadnienia związane z działalnością OSP i MDP. Omawiane były zasady BHP, członkowie MDP  zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu OSP, zostali zapoznani z podstawowym  nazewnictwem sprzętu. Były to teoretyczne przygotowania do zbiórek, które odbywały się na boisku sportowym. Na boisku sportowym drużyna MDP rozpoczęła praktyczne ćwiczenia  w budowaniu  linii gaśniczej na pokaz na festynie. Wykorzystany był sprzęt OSP: samochód GBA, GLM, przyczepka, basen.


Na końcu opiekun podziękował młodzieży za ich obecności i zaangażowanie w pracę drużyny oraz wszystkim, którzy mu pomagali przy organizacji ćwiczeń czy pokazów.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań zgromadzeni przedyskutowali wszystkie sprawy związane z działalnością straży i zarządu w minionym roku, ustosunkowali się do poszczególnych punktów zebrania Zarząd zaś w głosowaniu otrzymał absolutorium za miniony rok.
Spotkanie w salce pod Kościołem było wyjątkową okazją do nadania tytułu Członka Wspierającego OSP Chabówka naszemu Proboszczowi ks. Pawłowi Skowronowi. Dziękujemy mu za modlitwę za nas oraz za nasze rodziny, za wsparcie, za dobre słowo, za to że jest z nami już tyle lat oraz za to że sprawy straży w Chabówce nie są mu obojętne.

Tak by się w skrócie przedstawiała działalność naszej jednostki w 2011 roku, nowy rok to nowe wyzwania czeka nas wiele pracy jeszcze więcej wysiłku i emocji. W 2012 roku czekają nas przede wszystkim starania o pozyskanie funduszy na dalszą budowę remizy ale mamy nadzieję, że przy wsparciu Pani Burmistrz Ewy Przybyło oraz innych życzliwych osób uda nam się zrealizować założone cele. W nowym roku chcielibyśmy zorganizować wycieczki dla MDP. Mamy nadzieję, że uda się nam uczestniczyć w szkoleniach.

Więcej Zdjęć w Galerii - Zapraszamy!